PrislistaOm du kommer akut (också utanför ordinarie öppettider) höjs arvodet för undersökning och behandling med 50%.

DIAGNOSTIK

NAMN PRIS REF.PRIS
101a Basundersökning och diagnostik, tandläkare 880,00 865,00
101b Basundersökning och diagnostik, tandläkare 1100,00 865,00
103 Kompletterande eller akut undersökningen, utförd av tandläkare 400,00 375,00
107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkaree 1070,00 1070,00
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2100,00 1740,00
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60,00 60,00
123 Röntgenundersökning, helstatus 820,00 820,00
124 Panoramaröntgenundersökning 750,00 530,00
125 Röntgenundersökning, extraoral 520,00 520,00
126 Röntgenundersökning, omfattande 1120,00 1005,00
127 Röntgenundersökning, delstatus 230,00 195,00
128 Röntgenundersökning, större delstatus 340,00 340,00
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 700,00 600,00
Skriftlig intyg samt kostnadsförslag till sociala myndigheter m fl 2100,00 0,00

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

NAMN PRIS REF.PRIS
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435,00 430,00
204 Profylaxskena, per skena 815,00 815,00
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 200,00 175,00
206 Fluorbehandling 350,00 350,00
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 315,00 280,00
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530,00 530,00
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 990,00 825,00
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 410,00 410,00
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 800,00 770,00
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1140,00 1140,00
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1710,00 1710,00
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440,00 430,00
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175,00 175,00
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1220,00 1075,00
314 Beteendemedicinsk behandling 495,00 495,00
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 460,00 435,00
322 Stegvis exkavering 1200,00 1135,00
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 530,00 530,00
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1035,00 1035,00
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1560,00 1560,00

EXTRACTIONER - TANDUTDRAGNINGAR

NAMN PRIS REF.PRIS
401a Tanduttagning, en tand 900,00 1035,00
401b Tanduttagning, en tand 1100,00 1035,00
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1800,00 1715,00
403a Tanduttagning, tillkommande, enkel 220,00 185,00
403b Tanduttagning, tillkommande, enkel 400,00 185,00
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant ochannan vävnad, per operation 3165,00 3165,00
405 Omfattande dentalveolär kirurgi 4220,00 4220,00
406 Tanduttagning, övertalig tand 1050,00 1035,00
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2085,00 2085,00
441 Plastik,enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit av enstaka implantat 2535,00 2535,00

ENDODONTI - ROTBEHANDLING

NAMN PRIS REF.PRIS
501a Upprensning och rotfylning, en rotkanal 3445,00 3445,00
501b Upprensning och rotfylning, en rotkanal 3800,00 3445,00
502a Upprensning och rotfylning, två rotkanaler 4150,00 4150,00
502b Upprensning och rotfylning, två rotkanaler 4550,00 4150,00
503a Upprensning och rotfylning, tre rotkanaler 5210,00 5210,00
503b Upprensning och rotfylning, tre rotkanaler 5610,00 5210,00
504 Upprensning och rotfylning, fyra eller fler rotkanaler 5900,00 5680,00
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 990,00 920,00
521 Akut trepanation och kavumextirpation 900,00 810,00
522 Komplicerad kanallokalisation 900,00 815,00
523 Stiftborttagning 1250,00 1190,00
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3710,00 3710,00

KONSERVERANDE BEHANDLING

NAMN PRIS REF.PRIS
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3800,00 3575,00
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3800,00 3575,00
603 Reponeringsskena, per skena 5680,00 5680,00
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2400,00 2140,00
606 Motorisk aktivering 550,00 525,00
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 790,00 760,00
701a Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700,00 615,00
701b Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 750,00 615,00
701c Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 800,00 615,00
702a Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 975,00 975,00
702b Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1050,00 975,00
702c Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1130,00 975,00
703a Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1160,00 1160,00
703b Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1240,00 1160,00
703c Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1350,00 1160,00
703d Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1800,00 1160,00
704a Fyllning av en yta på molar eller premolar 785,00 785,00
704b Fyllning av en yta på molar eller premolar 850,00 785,00
704c Fyllning av en yta på molar eller premolar 970,00 785,00
705a Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1155,00 1155,00
705b Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1250,00 1155,00
705c Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1350,00 1155,00
706 Fylning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1660,00 1540,00
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1850,00 1750,00
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 600,00 555,00

FAST PROTETIK

NAMN PRIS REF.PRIS
800 permanent tandstödd krona, en per käke 6700,00 5835,00
801a Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 5700,00 4535,00
801b Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 6150,00 4535,00
802a Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift(merkostnad kan förekomma) 3300,00 3195,00
802b Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift - 2 delar 3800,00 3195,00
802c Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift - 3 delar 4600,00 3195,00
803a Klinikframställd pelare med intraradikulärt 1525,00 1525,00
803b Klinikframställd pelare med intraradikulärt 1805,00 1525,00
804a Hängade broled,per led(merkostnad kan förekomma) 2600,00 2225,00
804b Hängade broled,per led 3700,00 2205,00
805 Emaljretinerad konstruktion per stöd 1995,00 1900,00
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes(merkostnad kan förekomma) 4300,00 3475,00
807 Semipermament krona/bro, per led 2755,00 2490,00
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner(merkostnad kan förekomma) 3600,00 3405,00
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 2755,00 1065,00
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 770,00 570,00
812 Reperation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1495,00 1495,00
813 Broreperation med tandteknisk insats 4555,00 4555,00
814 Broreperation med tandteknisk insats, omfattande 8990,00 7870,00
815 Sadelkrona 5900,00 5270,00

AVTAGBARE PROTETIK

NAMN PRIS REF.PRIS
822a Partiell protes för temporärt bruk, 1 tand 3800,00 3715,00
822b Partiell protes för temporärt bruk, 2 tänder 4350,00 3715,00
822c Partiell protes för temporärt bruk, 3 tänder 4850,00 3715,00
823a Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(4-5) 5660,00 5230,00
823b Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(6-7) 6250,00 5230,00
823c Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(8-9) 6650,00 5230,00
823d Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(över10) 7050,00 5230,00
824a Partiell protes med med gjutet skelett, klammerförankrad(4-8) 11135,00 11135,00
824b Partiell protes med med gjutet skelett, klammerförankrad(över10) 12150,00 11135,00
825a Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,innerkrona eller attachments 12605,00 12605,00
825b Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,innerkrona eller attachments 13995,00 12605,00
826 Attachments, per styck, material Faktisk kostnad
827a Hel underkäksprotes 9470,00 9395,00
827b Hel underkäksprotes / owerdenther 11900,00 9395,00
828a Hel överkäksprotes 9470,00 9395,00
828b Hel överkäksprotes / owerdenther 11900,00 9395,00
829 Immediatprotes, hel käke 7450,00 7050,00
831 Justiering av avtagbar protes 400,00 380,00
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1450,00 1270,00
833 Rebasering av protes 2655,00 2590,00
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1995,00 1980,00
835 Rebasering och lagning av protes 3315,00 3075,00
836 Komplicerad lagning av protes 3995,00 3865,00
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas... 6675,00 6670,00
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3180,00 3025,00
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1965,00 1965,00
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5490,00 5055,00
847 Klammerplåt 4015,00 4015,00
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 900,00 555,00
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6700,00 1160,00
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premola 6700,00 1540,00

ADMINISTRATIONS TAXA

NAMN PRIS REF.PRIS
Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim 2000,00 0,00
Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim - 30min. 1000,00 0,00
Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim - 15min 500,00 0,00

ÖVRIGT - INGEN ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN UTGÅR

NAMN PRIS REF.PRIS
Tandskydd 2500,00 0,00
Blekning av tänder en käke 3100,00 0,00
Blekning av tänder två käkar 4050,00 0,00
Övriga timtaxa kr/tim+mat. 2000,00 0,00

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

NAMN PRIS REF.PRIS
UB vuxna mindre än 40min, per tillfälle 600,00 0,00
UB vuxna mer än 30min per tillfälle 900,00 0,00