Vår personalMaciej Sekuła


Han läste vid Medicinska Högskolan i Lodz i Polen. Mellan 1994 och 2006 arbetade han inom den Polska Folktandvården. Under de senaste tio åren har han vidareutbildat sig vid olika specialistmottagningar. Han har dessutom kontinuerligt deltagit i utbildningar och kurser. Efter 2006 har han arbetat på privat akutklinik i Göteborg. Patienter känner förtroende för honom och värdesätter hans professionalism.