Prislista



Om du kommer akut (också utanför ordinarie öppettider) höjs arvodet för undersökning och behandling med 50%.

DIAGNOSTIK

NAMN PRIS REF.PRIS
101a Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810,00 825
101b Basundersökning och diagnostik, tandläkare 990,00 825
103 Akut eller kompetterande undrsökningen eller utredning av enstaka tand 370,00 365
107 Omfattande akut eller kompetterande undersökning utförd av tandläkare 970,00 1035
108 Utredning utförd av tandläkare 1670,00 1705
121 Röntgenundersökning av en enskild tand 50,00 55
122 Röntgenundersökning delstatus 230,00 235
123 Röntgen-us, intraoral komplett för munhålan 785,00 790
124 Panoramaröntgen 700,00 520
126 Röntgen-us, omfattande 980,00 965
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 605,00 615
Skriftlig intyg samt kostnadsförslag till sociala myndigheter m fl 1400,00 1812

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

NAMN PRIS REF.PRIS
201 Instruktion vid risk för karies,parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 430,00 435
204 Profylaxskena, per skena 745,00 760
205 Fluorbehandling inklusive professionell rengöring i kombination med undersökningsåtgärd 200,00 160
206 Fluorbehandling inklusive professionell rengöring 315,00 320
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 390,00 395
302 Sjukdomsbehandlade åtgärder 730,00 745
303 Sjukdomsbehandlade åtgärder, omfattande behandling 1575,00 1610
311 Inf.vid tand- och munsjukdomar(kariesjukdom,parodontal sjukdom och peri-implatit och käkfunktion 440,00 450
321 Icke-operativ behandling av cariessjukdom 475,00 485
341a Sjukdomsbehandlade åtgärder av paradontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 460,00 470
341b Sjukdomsbehandlade åtgärder av paradontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 800,00 470
342 Sjukdomsbehandlade åtgärder av paradontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 940,00 960
343 Sjukdomsbehandlade åtgärder av paradontal sjukdom eller peri-implantit,större omfatt 1395,00 1425

EXTRACTIONER - TANDUTDRAGNINGAR

NAMN PRIS REF.PRIS
401a Tanduttagning, en tand 800,00 1005
401b Tanduttagning, en tand 985,00 1005
402 Tanduttagning, en tand. Komplicerad 1625,00 1655
403a Tanduttagn. ytterligare och i samma kvad. 190,00 180
403b Tanduttagn. ytterligare och i samma kvad. 380,00 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant ochannan vävnad, per operation 2990,00 3050
405 Omfattande dentalveolär kirurgi 3990,00 4070
441 Plastik,enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit av enstaka implantat 2425,00 2475

ENDODONTI - ROTBEHANDLING

NAMN PRIS REF.PRIS
501a Upprensning och rotfylning, en rotkanal 2850,00 3310
501b Upprensning och rotfylning, en rotkanal 3285,00 3310
502a Upprensning och rotfylning, två rotkanaler 3500,00 3990
502b Upprensning och rotfylning, två rotkanaler 4015,00 3990
503a Upprensning och rotfylning, tre rotkanaler 4400,00 5015
503b Upprensning och rotfylning, tre rotkanaler 4915,00 5015
504 Upprensning och rotfylning, fyra eller fler rotkanaler 5460,00 5465
521 Akut endodontisk behandling 760,00 780
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 740,00 785
523 Stiftborttagning 1125,00 1145
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3495,00 3580

KONSERVERANDE BEHANDLING

NAMN PRIS REF.PRIS
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2060,00 2105
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3345,00 3345
701a Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 580,00 595
701b Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 690,00 595
701c Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 720,00 595
702a Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 900,00 940
702b Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 980,00 940
702c Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1040,00 940
703a Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1000,00 1120
703b Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1100,00 1120
703c Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1200,00 1120
703d Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1600,00 1120
704a Fyllning av en yta på molar eller premolar 700,00 760
704b Fyllning av en yta på molar eller premolar 745,00 760
704c Fyllning av en yta på molar eller premolar 770,00 760
705a Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1050,00 1115
705b Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1095,00 1115
705c Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1150,00 1115
706 Fylning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1460,00 1490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1655,00 1690
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 525,00 535

FAST PROTETIK

NAMN PRIS REF.PRIS
800 permanent tandstödd krona, en per käke 5800,00 5730
801a Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 5000,00 4350
801b Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 5600,00 4350
802a Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift(merkostnad kan förekomma) 3025,00 3085
802b Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift - 2 delar 3500,00 3085
802c Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift - 3 delar 3900,00 3085
803a Klinikframställd pelare med intraradikulärt 1230,00 1465
803b Klinikframställd pelare med intraradikulärt 1435,00 1465
804a Hängade broled,per led(merkostnad kan förekomma) 2150,00 2195
804b Hängade broled,per led 3300,00 2150
805 Emaljretinerad konstruktion per stöd 1710,00 1710
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes(merkostnad kan förekomma) 3700,00 3290
807 Semipermament krona/bro, per led 2270,00 2270
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner(merkostnad kan förekomma) 3225,00 3225
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1100,00 965
811 Cementiering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 540,00 540
812 Reperation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1415,00 1415
813 Broreperation med tandteknisk insats 4330,00 4330
814 Broreperation med tandteknisk insats, omfattande 7480,00 7480
815 Sadelkrona 5025,00 5025

AVTAGBARE PROTETIK

NAMN PRIS REF.PRIS
822a Partiell protes för temporärt bruk, 1 tand 3595,00 3595
822b Partiell protes för temporärt bruk, 2 tänder 3900,00 3595
822c Partiell protes för temporärt bruk, 3 tänder 4100,00 3595
823a Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(4-5) 5300,00 4985
823b Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(6-7) 5800,00 4985
823c Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(8-9) 6100,00 4985
823d Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder(över10) 6400,00 4985
824a Partiell protes med med gjutet skelett, klammerförankrad(4-8) 10500,00 10500
824b Partiell protes med med gjutet skelett, klammerförankrad(över10) 11500,00 10500
825a Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,innerkrona eller attachments 11000,00 11865
825b Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,innerkrona eller attachments 11865,00 11865
826 Attachments, per styck, material Faktisk kostnad
827a Hel underkäksprotes 8835,00 8835
827b Hel underkäksprotes / owerdenther 10300,00 8835
828a Hel överkäksprotes 8835,00 8835
828b Hel överkäksprotes / owerdenther 10300,00 8835
829 Immediatprotes, hel käke 6685,00 6685
831 Justiering av avtagbar protes 360,00 360
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1210,00 1210
833 Rebasering av protes 2465,00 2465
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1905,00 1905
835 Rebasering och lagning av protes 2915,00 2915
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3735,00 3735
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas... 6350,00 6350
839 Inmontering av förankringselement, per käke 2880,00 2880
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1870,00 1870
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5195,00 5195
847 Klammerplåt 3745,00 3745
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 750,00 525
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 5800,00 1100
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premola 5800,00 1460

ADMINISTRATIONS TAXA

NAMN PRIS REF.PRIS
Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim 2000,00 0
Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim - 30min. 1000,00 0
Övriga behandlingar per timme F.H.pröv. kr/tim - 15min 500,00 0

ÖVRIGT - INGEN ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN UTGÅR

NAMN PRIS REF.PRIS
Tandskydd 2000,00 0
Blekning av tänder en käke 2700,00 0
Blekning av tänder två käkar 4050,00 0
Övriga timtaxa kr/tim+mat. 2000,00 0

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

NAMN PRIS REF.PRIS
UB vuxna mindre än 40min, per tillfälle 600,00 0
UB vuxna mer än 30min per tillfälle 900,00 0